همه چیز درباره پهنای باند

با ابداع اولین تکنولوژی های مربوط به تولد اینترنت در دهه های گذشته به سختی میشد حدس زد که این فناوری چنین رشدی حیرت انگیزی را خواهد داشت و این چنین تمامی مرزهای زندگی بشریت را جا به جا خواهد نمود. دهکده جهانی اینترنت امروزه تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما شده است […]